CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 182-KH/HU ngày 03/11/2021 của Huyện ủy Vân Đồn về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngày 01/12/2021, Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy Vân Đồn.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Đỗ Thị Dung – Bí thư Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn, thông qua Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2022, các Đảng viên đã tập trung tham gia góp ý một số nội dung trọng tâm vào Dự thảo báo cáo về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ năm 2022; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Chi bộ; công tác lãnh đạo đoàn thể trong cơ quan; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm. Bên cạnh đó, làm rõ, bổ sung những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong năm 2022, đặc biệt là liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy trong việc triển khai thực hiện công tác nghiệp vụ, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ năm 2023.

Đồng chí Đỗ Thị Dung – Bí thư Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chi ủy năm 2022

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cán bộ Đảng viên năm 2022 của Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn được tổ chức nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo về nội dung, phương pháp tiến hành và đúng thời gian theo kế hoạch.Trên cơ sở Báo cáo của tập thể Ban Chi ủy, tự kiểm điểm, đánh giá của từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo và các Đảng viên trong Chi bộ, Hội nghị đã thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.Kết quả bỏ phiếu đánh giá, xếp loại của tập thể Chi bộ, Đảng viên năm 2022, đạt tỷ lệ nhất trí 100% đề nghị Huyện ủy Vân Đồn xếp loại chất lượng Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 01 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 09 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Đảng viên hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thu Thùy – Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thay mặt cho các Ban xây dựng Đảng thuộc huyện ủy Vân Đồn đã phát biểu ý kiến đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và của địa phương.

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Dung – thay mặt Chi bộ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc huyện ủy Vân Đồn. Đồng thời, khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, ý thức trách nhiệm của Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Chi đoàn phối hợp chặt chẽ, Cơ quan đạt chuẩn đơn vị văn hóa. Tăng cường tham mưu Cấp ủy, phối hợp với Chính quyền địa phương, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, khắc phục vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Nguyễn Quang Lương – VKSND huyện Vân Đồn

Tin tức mới nhất