CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn tổ chức Hội nghị kiểm điểm cuối năm 2023

Thực hiện Công văn số 68-CV/BTCHU ngày 13/11/2023 của Ban Tổ chức Huyện ủy Vân Đồn “về việc chủ động chuẩn bị công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tập thể, cá nhân trong tổ chức chính trị”, ngày 05/12/2023, Chi bộ Viện KSND huyện Vân Đồn đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Mạnh Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ngoài ra còn có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc huyện ủy Vân Đồn.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Ngô Văn Hà – Phó Bí thư Chi bộ thông qua Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2023, các Đảng viên đã tập trung tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ năm 2023; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Chi bộ; công tác lãnh đạo đoàn thể trong cơ quan; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm. Bên cạnh đó, làm rõ, bổ sung những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong năm 2023, đặc biệt là liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy trong việc triển khai thực hiện công tác nghiệp vụ, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ năm 2024.

Đồng chí Ngô Văn Hà – Phó Bí thư Chi bộ báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2023

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cán bộ Đảng viên năm 2023 của Chi bộ Viện KSND huyện Vân Đồn được tổ chức nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo về nội dung, phương pháp tiến hành và đúng thời gian theo kế hoạch, luôn chú trọng đánh giá thực chất, hiệu quả, không chạy theo bệnh thành tích. Lãnh đạo Chi bộ đã đổi mới quy trình kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá theo hướng đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên được chú trọng tăng cường, bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất. Phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Trong năm 2023, mặc dù tình hình vi phạm, tội phạm có diễn biến phức tạp; số lượng công việc tăng, yêu cầu công việc ngày càng cao nhất là đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, trong khi đó số biên chế của đơn vị và kinh phí còn hạn chế, chưa đáp ứng được đòi hỏi công việc hiện nay… Đây là những yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của ngành dọc cấp trên và Thường trực Huyện ủy, tập thể Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Kết quả, 28/152 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra; 62/152 chỉ tiêu đạt; 62/152 chỉ tiêu không phát sinh, 100% án giải quyết đúng pháp luật,không có trường hợp nào oan, sai hoặc đình chỉ do không phạm tội, Tòa án tuyên không phạm tội. Qua kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành 23 yêu cầu, 52 kiến, kháng nghị vi phạm và phòng ngừa, được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, khắc phục vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, Ủy ban MTTQ, Ban Pháp chế HĐND huyện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên… đạt kết quả tốt được chính quyền địa phương ghi nhận.

Kết quả: 100% đảng viên nhất trí đề nghị Huyện ủy Vân Đồn xếp loại Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 Đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Mạnh Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn đã phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Viện KSND huyện Vân Đồn đã đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và của địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Trương Mạnh Hùng – Bí thư Huyện ủy Vân Đồn phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Đỗ Thị Dung – Bí thư Chi bộ phát biểu tiếp thu

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Dung – thay mặt Chi bộ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Mạnh Hùng và ý kiến tham gia của đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng. Đồng thời, khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, ý thức trách nhiệm của Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Hoàng Mỹ Hạnh – Viện KSND huyện Vân Đồn

Tin tức mới nhất