CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp


Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Chiều ngày 24/3/2023, Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIV và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Mạnh Hùng – Bí thư Huyện ủy Vân Đồn; đồng chí Đỗ Thị Dung- Bí thư Chi bộ cùng các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ VKSND huyện Vân Đồn.

Xác định trách nhiệm lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát huy tốt chức năng hạt nhân lãnh đạo chính trị trong đơn vị và “Gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng Ngành” là nhiệm vụ quan trọng, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Vân Đồn đã bám sát các Nghị quyết của cấp trên để học tập, quán triệt. Theo đó, chi ủy chi bộ đã xây dựng quy chế, chương trình hành động, cụ thể hóa các Nghị quyết để triển khai thực hiện đồng bộ. Đồng thời, chi ủy chi bộ đã không ngừng tăng cường sự đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các đ/c Đảng viên trong Chi bộ tham gia góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Chi uy chi bộ luôn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh và của Huyện ủy Vân Đồn, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các Ngành để đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành. Qua đó, đã lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của từng năm để xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề sát, đúng, phù với tình hình địa phương đơn vị và có tính khả thi trong thực tiễn, được cán bộ, đảng viên trong chi bộ thống nhất, đồng tình cao, tạo chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả cao, như: Các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra đều đạt và vượt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đang viên được chi ủy chi bộ chú trọng quan tâm. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII,XIII) gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã từng bước đã đi vào nền nếp và có chiều sâu. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý của lãnh đạo cơ quan được tăng cường và phát huy. Nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Chi bộ hàng năm đều “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tại hội nghị, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Vân Đồn đã kiểm điểm nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhất là những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị kiểm điểm, đồng chí Trương Mạnh Hùng – Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Chi bộ Viện kiểm sát huyện Vân Đồn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí yêu cầu Chi bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của Huyện ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ, giai đoạn cụ thể để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của huyện./.

            Quang Lương – VKSND huyện Vân Đồn

Tin tức mới nhất