CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ VKSND huyện Hải Hà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Ngày 19/12/2023, Huyện ủy Hải Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tại Hội nghị, Chi bộ VKSND huyện Hải Hà vinh dự là một trong 06 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

Đồng chí Lương Hồng Hà – Viện trưởng VKSND huyện Hải Hà nhận bằng khen của Huyện uỷ

Để có được kết quả như trên, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Hải Hà, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tập thể Chi bộ đã ra sức phấn đấu, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng Ngành cũng như các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ VKSND huyện Hải Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sát với nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ cải cách tư pháp; tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên luôn ổn định; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đồng chí Bí  thư chi bộ cũng được Ban thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chi bộ và chỉ đạo cơ quan sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp, sửa đổi Quy chế dân chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động. Chi bộ cũng tập trung tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các đoàn thể hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác, phân công rõ nhiệm vụ và thường xuyên đánh giá, đề ra các biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc nên trong năm VKSND huyện Hải Hà đều đạt và vượt các chỉ tiêu. Trong khối nội chính, đơn vị cũng được đề nghị nhất cụm thi đua Khối.

Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, khắc phục các khó khăn, giữ vững danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

                                                          Nguyễn Phượng – VKSND huyện Hải Hà

Tin tức mới nhất