CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ 2 – Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh 05 năm liền (2018-2022) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 28/6/2023, tại trụ sở Liên cơ quan số 4, Hội nghị do Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức,  Chi bộ 2 – thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh là tập thể Chi bộ trực thuộc duy nhất của Đảng ủy khối được trao tặng Bằng khen của Tỉnh uỷ Quảng Ninh do đạt thành tích 05 năm liền “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội thuộc thẩm quyền cấp tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thường xuyên phải trực đêm, nhiều vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, rừng núi, hiểm trở, phải đi khám nghiệm dài ngày, nhiều vụ hiếp dâm trẻ em không có nhân chứng, nhiều vụ cướp có hung khí hoặc cưỡng đoạt có tổ chức diễn ra trong thời gian dài trên biển, nhiều vụ đánh bạc qua mạng hoặc trực tiếp với nhiều hình thức, có nhiều người tham gia với số tiền rất lớn….. hoặc những vụ giải quyết mâu thuẫn mang tính ổ nhóm nếu xử lý không tốt rất dễ xảy ra điểm nóng, mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Do vậy, Chi bộ đã cùng Lãnh đạo phòng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ đảng viên. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong 05 năm qua (2018-2022), thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát tin báo, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự mỗi năm khoảng trên 200 tin báo về tội phạm và vụ án hình sự không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố Toà án tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã phát hiện được nhiều vi phạm của các cơ quan hữu quan, kịp thời ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị, được tiếp thu và khắc phục. Ngoài ra Phòng còn thực hiện tốt nhiều chuyên đề phòng chống vi phạm, tội phạm trên toàn tỉnh.

Mặc dù công việc chuyên môn hết sức bận rộn nhưng Chi bộ 2 luôn quan tâm sát sao đến công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng Ngành. Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên; gắn việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tăng cường công tác giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Quy định 47-QĐ/TW và Quy định 213-QĐ/BCH của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết TW 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá” trong nội bộ”, gắn với Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”. Chi bộ cũng nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ trong việc xây dựng, đóng góp ý kiến, đề xuất tham mưu, báo cáo nghiệp vụ kết hợp thực hiện tốt quy chế nghiệp vụ, đạt chất lượng cao.

Ghi nhận các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, liên tục 05 năm từ 2018-2022 Chi bộ 2 đã đạt được nhiều danh hiệu khen thưởng như: 05 năm liền là chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; được Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Về chuyên môn, 5 năm liền 2018-2022, Phòng 2 được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được VKSND Tối cao tặng “Cờ dẫn đầu thi đua”, được tặng 06 Bằng khen của VKSNDTC, 01 Bằng khen của UBND tỉnh. Đặc biệt năm 2022 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; tại Hội nghị khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc do Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức vừa qua, Chi bộ 2 là chi bộ trực thuộc duy nhất của Đảng ủy khối được Tỉnh uỷ Quảng Ninh tặng Bằng khen do có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 05 năm liền từ 2018-2022. Đây thực sự là niềm vinh dự và tự hào của cán bộ, đảng viên Chi bộ 2, góp phần làm lên thành tích chung của Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh.

Trong thời gian tới, Chi bộ 2 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                         Trần Thị Thi – VKSND Quảng Ninh

Tin tức mới nhất