CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Quảng Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Quảng Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ khi Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW năm 2006 đến nay.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả và chất lượng, năm 2011 Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; năm 2016 là Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay sau khi có các Chỉ thị, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị trong từng thời kỳ.

Việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành Kiểm sát Quảng Ninh, VKSND hai cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đưa việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng, thực hiện thường xuyên trong kế hoạch công tác hàng năm. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ việc học tập sang làm theo với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Ban Cán sự, Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và các Chi bộ VKSND cấp huyện đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong ngành; đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời  các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể công chức và người lao động VKSND hai cấp.

Đảng ủy cơ quan chỉ đạo các chi bộ đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện, đã cụ thể hóa các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, phân công trách nhiệm cụ thể và đã triển khai đến các chi bộ thực hiện. Cùng với đó, toàn thể cán bộ, đảng viên đã viết cam kết học tập và làm theo Bác, đồng thời, đưa nội dung này vào kiểm điểm sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan còn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành kỷ luật nội vụ, thực hiện văn minh công sở; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Vì vậy, 100% đảng viên trong đảng bộ đều phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, an tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện đồng loạt các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy cơ quan còn quyết liệt chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy cơ quan đã tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca vào mỗi sáng thứ Hai hằng tuần. Sau buổi chào cờ, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng đều cùng tham gia sinh hoạt, nghe đảng viên của Chi bộ được phân công trực ban kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, từ đó liên hệ đến thực tiễn công tác, sinh hoạt của đơn vị, cá nhân mình để học tập có hiệu quả. Đảng ủy còn chỉ đạo Chi bộ 2 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề riêng về lời Bác dạy cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, các đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia thảo luận; từ đó xây dựng Nghị quyết thực hiện được Đại biểu đại diện Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ quan và các Bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ tham dự, ghi nhận và đánh giá cao.

Nhìn chung cán bộ, đảng viên trong Ngành Kiểm sát Quảng Ninh đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm quy chế làm việc; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, của ngành; chấp hành việc trực nghiệp vụ theo đúng quy định của Ngành và cơ quan đề ra; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 04-QĐTƯ, ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”, do đó 100% cán bộ, đảng viên  đều phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, an tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng để đảng viên, công chức luôn phát huy tốt bản lĩnh chính trị, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật lao động, nghiệp vụ, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Do đó nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên trong Ngành Kiểm sát Quảng Ninh không có cán bộ, công chức nào vi phạm phải xử lý lỷ luật, đã góp phần tích cực vào những thành tích xuất sắc mà ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Những năm qua, Ngành kiểm sát Quảng Ninh 12 năm liên tục được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu thi đua, năm 2013 được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhất”; năm 2015, được công nhận danh hiệu: “Anh hùng lao động”. Đảng bộ cơ quan 12 năm liên tục được công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Năm 2018, 2019 Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh được Tỉnh ủy tặng Bằng khen Đảng bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 05 năm, giai đoạn 2013 – 2017”;  Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tặng Giấy khen “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 01 Chi bộ và 04 đảng viên được Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và được tặng “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (giai đoạn 2013 – 2017)”. Cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020” và được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

Trong thời gian tới Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện giám sát thường xuyên đối với các chi bộ chi bộ, cán bộ đảng viên thực hiện  chức trách nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị; việc chấp hành quy chế làm việc; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các Quy định của Trung ương và Quy định số 04-QĐTƯ, ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”.

Thường xuyên giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2020 về “đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” gắn với các quy định về rèn luyện đạo đức, lối sống và cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cơ chế nêu gương trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Trung ương, với việc thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ, Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, phải:“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, Đảng bộ cơ quan và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

     Vũ Thị Toan – Đảng viên Chi bộ 12, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Tin tức mới nhất