CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ LÀM THEO LỜI BÁC


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ LÀM THEO LỜI BÁC

“… Bác Hồ kính yêu là người con kiệt xuất của đất nước, vị kế thừa và phát huy xuất sắc cốt cách dân tộc để hòa quyện vào tinh hoa nhân loại”. “Ðạo đức Hồ Chí Minh là di sản văn hóa phi vật thể vô cùng quý báu của nhân dân Việt Nam và với tất cả sự khiêm nhường, ta vẫn có thể nói của một phần nhân loại”.

Ðề cập tới nhân cách lớn của Bác Hồ về văn hóa: “Trong lịch sử thế giới từ cổ đại đến ngày nay, thời nào cũng có những danh nhân tỏa sáng như những ngọn thiên sơn đời đời chói lọi dưới vầng thái dương. Các Ngài lưu lại cho đời nhiều bài học về cung cách giải quyết các vấn đề thời đại họ. Anh hùng hào kiệt các thế hệ sau học được từ sự nghiệp các bậc tiền bối nhiều bài học bổ ích cho cuộc sống của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những thiên sơn ấy”.

Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, luôn tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo lời Bác, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát đủ đức, đủ tài để bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy Viện Kiểm sát nhân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Chi bộ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tư tưởng và công tác chuyên môn của cán bộ, đảng viên theo tấm gương của Bác, như: Nêu cao tinh thần, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, trung thực, trách nhiệm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh; rèn luyện lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nội quy của cơ quan, đơn vị, quy chế văn hóa công sở… Bên cạnh đó, Chi ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đưa nội dung tìm hiểu và thực hiện Di chúc của Người vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân luôn gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng. Các phong trào thi đua do ngành phát động được Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác của đơn vị, tạo sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ kiểm sát viên, như: Trung thực, trách nhiệm cao với công việc được giao, tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu của đơn vị, đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp…  Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các khâu công tác, các trường hợp khởi tố, truy tố, xét xử đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, giảm tỷ lệ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.     

Tính từ năm 2018 và 9 tháng năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí đã và đang thụ lý giải quyết 131 vụ án hình sự. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự không có vụ án nào bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí đã đẩy mạnh công tác kiểm sát các bản án, quyết định giải quyết các vụ án hình sự; các vụ, việc dân sự, án hành chính, kiểm sát thi hành án dân sự… của các cơ quan tố tụng; chú trọng tổng hợp các vi phạm. Qua hoạt động kiểm sát, đã ban hành 46  kháng nghị, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khắc phục, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Toàn Cơ quan đã xác định 14 vụ án trọng điểm. Các kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa tích cực, chủ động tranh tụng, bảo vệ quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức, 01 phiên tòa xét xử hình sự trực tuyến toàn tỉnh, 16 phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Thấm nhuần lời Bác dạy, cán bộ kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xây dựng  đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ Viện Kiểm sát trong sạch, vững mạnh.

                                                            Vũ Thanh Sơn – KTV-VKSND TP Uông Bí!

Tin tức mới nhất