CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà

1. Giới thiệu chung:

Huyện Đầm Hà được tách ra từ huyện Quảng Hà năm 2001 theo Nghị định số 59/2001/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ, về việc chia huyện Quảng Hà thành hai huyện Hải Hà và Đầm Hà. Huyện lỵ là thị trấn Đầm Hà nằm trên đường Quốc lộ 18, cách thành phố Hạ Long 80 km về hướng đông bắc và cách Móng Cái 50 km về hướng tây nam. Phía đông bắc giáp huyện Hải Hà, phía tây giáp huyện Tiên Yên, phía nam giáp huyện Vân Đồn, phía bắc giáp huyện Bình Liêu. Diện tích: 309,3 km2; Dân số (2009) là 33.219 người với 9 đơn vị hành chính.

Đầm Hà có khu Đồi Cò, Núi Hứa thuộc xã Đại Bình có hàng triệu con cò sinh sống và cư trú. Ngoài ra còn có chiến khu cách mạng cũ thời kỳ chống Pháp. Về kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản. Rừng quế là nguyên liệu có giá trị xuất khẩu cao sang Trung Quốc.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà được thành lập năm 2001, trên cơ sở tách ra từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hà. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị nhiều năm liền là tập thể Lao động tiên tiến, trong đó năm 2009, 2010, được công nhận là tập thể Lao động xuất sắc.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Đầm Hà. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà có 12 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 03 đồng chí; Chuyên viên: 05 đồng chí; Cán bộ, công chức và lao động: 03 đồng chí).

Viện trưởng: Đồng chí Hoàng Trọng Đạt; Phó Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng.

4. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3880337

Email: vksnd.dh@quangninh.gov.vn

Viện trưởng: luonghongha@quangninh.gov.vn

Tin tức mới nhất