CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng 11 VKSND tỉnh Quảng Ninh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự năm 2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, trong các ngày từ 09/10/2023 đến 13/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Uông Bí. Ngoài ra, còn trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đơn thư liên quan trong hoạt động tư pháp tại đơn vị.

Đoàn Kiểm sát thông qua nội dung Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Đoàn Kiểm sát do đồng chí Lã Thanh Bình – Trưởng Phòng 11 là Trưởng đoàn, đồng chí Đỗ Tuyết Vân – Phó Trưởng phòng 11 và đồng chí Vũ Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Uông Bí là Phó Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên là thành viên.

Đồng chí Trần Thị Lan – Chi cục trưởng thông qua báo cáo phục vụ Đoàn kiểm sát

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Lan – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự thời điểm từ 01/8/2022 đến 31/7/2023, đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Qua kiểm sát hồ sơ, sổ sách cho thấy, Chi cục THADS thành phố Uông Bí cơ bản đã thực hiện đúng quy định trong công tác thi hành án dân sự như: Hồ sơ, sổ sách được lập và ghi chép đầy đủ, việc tổ chức giải quyết thi hành án, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án, công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng, giải quyết đơn thư, khiếu tố… đều bảo đảm.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, Đoàn Kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục, rút kinh nghiệm. Chi cục THADS thành phố Uông Bí đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm sát, chỉ đạo đơn vị khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm đối với các tồn tại thiếu sót đã được chỉ ra./.

Bùi Đình Thi – VKSND TP Uông Bí

Tin tức mới nhất