CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/BCSĐ, ngày 01/6/2023 của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Ninh về triển khai thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao. Ngày 03/7/2023, BCSĐ VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với 05 đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh (Đ/c Viện trưởng và 04 Phó Viện trưởng). Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Lương Phúc Sơn – Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện Trưởng VKSND tỉnh. Thành phần ghi phiếu tín nhiệm gồm: Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện Trưởng; các đ/c Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện Trưởng VKSND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh; Trưởng phòng và tương đương VKSND tỉnh; Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan VKSND tỉnh và Viện Trưởng VKSND cấp huyện (tổng số có mặt 28 đại biểu/31 đại biểu triệu tập).

toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Phúc Sơn – Viện trưởng nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong công tác; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ; là cơ sở quan trọng để thực hiện công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, qua việc lấy phiếu tín nhiệm là kênh tham khảo trực tiếp qua cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ngành Kiểm sát Quảng Ninh nhằm đánh giá sự tín nhiệm của các đơn vị trực thuộc đối với từng cá nhân và tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát Quảng Ninh; qua đó, giúp mỗi đồng chí lãnh đạo Viện được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Chính vì vây, đồng chí quán triệt và đề nghị đại biểu ghi phiếu tín nhiệm phải thực sự công tâm, khách quan, đánh giá đúng thực chất, trên tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, bảo đảm việc lấy phiếu tín nhiệm được nghiêm túc, công bằng, dân chủ, chất lượng đúng quy định. Hồ sơ, báo cáo của các đồng chí được lấy phiêu tín nhiệm đã được gửi cho các thành phần ghi phiếu theo đúng hướng dẫn.

Sau khi đồng chí Lưu Văn Hưng – Chánh Văn phòng tổng hợp, Tổ trưởng tổ kiểm phiếu phổ biến nội quy, hướng dẫn cách thức lấy phiếu tín nhiệm, Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 05 đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh.

Kết quả kiểm phiếu, 5/5 đồng chí đều đạt 28/28 phiếu tín nhiệm cao; Không có đồng chí nào có phiếu tín nhiệm thấp.

Với kết quả 100% các đồng chí Lãnh đạo đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, đã thể hiện ý thức trách nhiệm cao, tinh thần đoàn kết của tập thể đơn vị, cá nhân các đồng chí ghi phiếu tín nhiệm. Đồng thời thể hiện tập thể BCSĐ, lãnh đạo VKSND tỉnh là những đồng chí có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo điều hành tốt, có uy tín và được tập thể cán bộ công chức tín nhiệm cao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, sát sao của VKSND tối cao, cấp uỷ địa phương; với một tập thể lãnh đạo Viện luôn năng động, đổi mới, sáng tạo, ý thức trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc, được cán bộ công chức tín nhiệm cao; bề dày truyền thống nhiều năm của đơn vị anh hùng và đội ngũ cán bộ công chức trách nhiệm, đoàn kết, luôn nỗ lực phấn đấu, chúng ta hoàn toàn tin tưởng năm 2023, ngành Kiểm sát Quảng Ninh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận Cờ thi đua của chính phủ

                                                                            Phòng TCCB

                                                                VKSND Tỉnh Quảng Ninh

Tin tức mới nhất