CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Công đoàn Tòa án – Viện kiểm sát huyện Cô Tô tổ chức Đại hội Công đoàn cở sở khóa V nhiệm kỳ 2023-2028


Công đoàn Tòa án – Viện kiểm sát huyện Cô Tô tổ chức Đại hội Công đoàn cở sở khóa V nhiệm kỳ 2023-2028

Được sự nhất trí của LĐLĐ huyện, chi uỷ chi bộ Toà án và chi uỷ chi bộ Viện kiểm sát, ngày 29/3/2023, tại hội trường Viện kiểm sát huyện Công đoàn Toà án, Viện kiểm sát đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

 

Dự và chỉ đạo đại hội có đc Nguyễn Thị Diên Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, đc Hoàng Huy Thục và đc Trần Đăng Long Bí thư 2 chi bộ. Đại hội đã diễn ra trong không khí vui vẻ, dân chủ.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Tòa án – Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của của Liên đoàn Lao động huyện Cô Tô, cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn đã đoàn kết tổ chức, hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2023 đề ra. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ IV. Tại Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra là “tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên Công đoàn; tăng cường đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật; tiếp tục tham gia các phong trào thi đua, hoạt động thể dục, thể thao, công tác nữ công,… với những hoạt động phong phú, thiết thực nhằm thu hút cán bộ, Đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia.

Đại hội đã bầu ra đồng chí Nguyễn Xuân Bắc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát làm Chủ tịch công đoàn cơ sở Toà án, Viện kiểm sát; đồng chí Lưu Minh Đoàn được bầu làm Phó Chủ tịch công đoàn Tòa án – Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2023-2028.

VKSND Huyện Cô Tô

Tin tức mới nhất