CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí tham gia Đoàn hướng dẫn, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an các xã, phường trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch công tác năm, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí phối hợp với Ban pháp chế HĐND thành phố tiến hành kiểm tra, hướng dẫn hoạt động xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an các xã, phường trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của 100% các Công an xã, phường (9 phường, 1 xã) qua việc kiểm tra sổ sách, hồ sơ và các tài liệu thể hiện hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã. Kết quả kiểm tra cho thấy, bên cạnh những ưu điểm như: mở các loại sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo mẫu quy định, các tin báo tội phạm và tin về an ninh trật tự được phân loại, cơ bản chuyển các tin báo, tố giác về tội phạm đến Cơ quan điều tra đúng thời hạn quy định… Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã chỉ ra một số tồn tại như: một số ca trực chưa cập nhật tình hình ca trực, cán bộ chưa ký giao, nhận ca, các tài liệu không điền đầy đủ thành phần tham gia, xác định tư cách tố tụng sai, thu giữ vật chứng chưa đảm bảo, hiện trường vụ việc còn chưa có, xác minh nhân thân đối tượng vi phạm chưa đầy đủ; Cùng với đó, Đoàn đã hướng dẫn Công an các xã, phường thực hiện một số quy định mới của về công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã.

Đoàn làm việc có sự tham gia của đồng chí Trần Phi Long – Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố

Sau buổi làm việc, Công an các xã, phường đã nghiêm túc tiếp thu các tồn tại mà Đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng thời yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tin báo, tố giác về tội phạm và kịp thời khắc phục sớm nhất những tồn tại trong thời gian tới.

Thông qua việc hướng dẫn, kiểm tra công tác tiếp nhận, kiểm tra xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã, Viện KSND thành phố Uông Bí đã thực hiện tốt quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, các Thông tư liên tịch quy định về việc tiếp nhận, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm, các hướng dẫn của Liên ngành cấp trên và Quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an – Viện kiểm sát thành phố Uông Bí. Ngoài ra việc này còn giúp cho lực lượng Công an các xã, phường hiểu rõ và thực hiện quy định pháp luật chặt chẽ hơn như: các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền, thời hạn chuyển tố giác, tin báo; một số kỹ năng khi tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm và quan trọng là đã giải đáp các vướng mắc, khó khăn ban đầu của Công an xã, phường một cách trực tiếp, cụ thể từ đó đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã, phường đúng quy định của pháp luật./.

Nguyễn Viết Tâm

VKSND thành phố Uông Bí

Tin tức mới nhất