CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT CẨM PHẢ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN TRẺ THÔNG QUA SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Ngày 19/5/2022, Chi bộ Viện kiểm sát Cẩm Phả đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp dứng yêu cầu nhiệm vụ” và sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, gắn với bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 06/4/2022.

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, Người coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền Nhà nước. Thấm nhuần được tư tưởng đó, trong những năm qua Chi bộ Viện kiểm sát thành phố Cẩm Phả luôn tập trung nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ. Trong đó hoạt động sinh hoạt chuyên đề luôn được chú trọng, nhằm giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị cho thế hệ cán bộ trẻ.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên và quần chúng ưu tú của chi bộ đã cùng trao đổi, thảo luận và được nghe các ý kiến tham luận, tập trung nghiên cứu làm rõ những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Xác định đây là tiền đề, là cơ sở lý luận hết sức quan trọng để các đồng chí Đảng viên, quần chúng nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả, thiết thực nhất. Các ý kiến tham luận chủ yếu là của các đồng chí Đảng viên trẻ, qua đó đã thể hiện được việc đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ trẻ ngay tại buổi sinh hoạt.

Thông qua buổi sinh hoạt tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu mà ngành đã đề ra, tạo tiền đề xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 

NGUYỄN HẢI TRIỀU – VKSCP

 

Tin mới

Các tin khác