Tâm sự đầu xuân

Hơn một xuân trong ngành

Tôi trưởng thành một bước

Chính thức là Đảng viên

Đứng trong hàng ngũ Đảng.

 

Tôi đã hiểu được thêm

Công việc ngành Kiểm sát

Đem công nghệ thông tin

Ứng dụng dần từng bước.

 

Trong phòng là em út

Tôi cố gắng vươn lên

Trong tổng hợp, lập trình

Các phần mềm ứng dụng.

 

Năm nay ngành đã chọn

Về Công nghệ thông tin

Đột phá để vươn lên

Xây dựng ngành mạnh bước.

 

Tôi vẫn thầm khao khát

Làm ra được phần mềm

Thay báo cáo thủ công

Ứng dụng vào công tác,

 

Để báo cáo không gấp

Không lọt số, không sai

Chỉ đạo được kịp thời

Tôi dùng nhiều thuật toán...

 

Mong phần mềm ứng dụng

Ngày nào đó hoàn thành

Xin cho tôi thời gian

Hoàn thiện các thao tác.

 

Xuân về ngành Kiểm sát

Rộn ràng và tươi vui

Tôi cũng góp nụ cười

Trong vườn hoa Xuân mới.

 

Khổng Văn Trung

Tin mới

Các tin khác