Phòng 1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác,tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (PA09).

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ngày 15/11/2021, tại trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Phòng 1- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định và tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh (PA09).

Đoàn Kiểm sát do đồng chí Tạ Thanh Bình - Trưởng Phòng 1 là Trưởng đoàn, cùng tham gia còn có đồng chí Nguyễn Trung Hoan - Phó trưởng phòng 1 và đồng chí Đinh Xuân Bình Kiểm sát viên Trung cấp thuộc Phòng 1 là thành viên.

Tại buổi trực tiếp kiểm sát, sau khi công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát và nghe Lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh báo cáo, Đoàn Kiểm sát đã tiến hành làm việc với đơn vị.

Theo Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn sẽ tiến hành làm việc với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 15/11/2021 đến ngày 18/11/2021 với nội dung kiểm sát tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh (PA09) nhằm đánh giá kết quả quá trình giải quyết tuân thủ theo đúng quy định, đảm bảo việc tiếp nhận, thụ lý, thời hạn điều tra xác minh, kết quả giải quyết. Việc thông báo đến các cơ quan, tổ chức và trả lời công dân đã gửi đơn thư tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn sẽ tổng hợp kết quả và ban hành kết luận, nhằm thực hiện tốt các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/ 2017, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đinh Xuân Bình

Phòng 1 VKSND tỉnhQuảngNinh

Tin mới

Các tin khác