Quay về You are here: Home Trao đổi nghiệp vụ Các đạo Luật tư pháp mới

Bàn về tư cách tố tụng của Điều tra viên tại phiên tòa

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 là kết quả trong việc thi hành Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại tất cả các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá trong hoạt động tư pháp. Bên cạnh việc sửa đổi, cải tiến các quy định cũ, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (BLTTHS) còn xây dựng các quy định mới để hỗ trợ việc tranh tụng khách quan, đạt chất lượng cao. Trong đó, Điều 296 về việc triệu tập Điều tra viên đã thụ lý, giải quyết vụ án đến phiên tòa để trình bày các vấn đề liên quan đang trở thành công cụ giúp cho Hội đồng xét xử giải quyết vụ án nhanh chóng, khách quan và triệt để.

Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án ma túy qua thực tiễn triển khai các quy định của BLHS 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh là tỉnh biên giới Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là cửa ngõ giao lưu quốc tế cả trên bộ và trên biển. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nêu trên, địa bàn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý.

BÀN VỀ VIỆC XỬ LÝ TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thời gian qua, tội phạm mua bán người đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em đang có diễn biến phức tạp là hiện tượng nhức nhối ở nước ta hiện nay.

Một số vướng mắc khi áp dụng Điều 142 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), về tội: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”


Tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là BLHS) - là tội danh được sửa đổi, bổ sung từ tội “Hiếp dâm trẻ em” quy định tại Điều 112 của Bộ luật Hình sự 1999. Quá trình nghiên cứu và áp dụng trên thực tế cho thấy, mặc dù mới được sửa đổi, bổ sung, nhưng điều luật trên có những quy định gây khó khăn, bất cập khi xử lý tội phạm này, cụ thể như sau:

Bàn về một số vướng mắc trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch 01/2017

 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tương đối rõ về trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Liên ngành Trung ương quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đã tháo gỡ được những bất cập, vướng mắc trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, góp phần tích cực trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm

Những quy định mới của pháp luật trong định giá tài sản là động vật hoang dã

 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh thái, trong đó có việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về động vật hoang dã,  Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã như: Luật bảo vệ môi trường, Luật đa dạng sinh học, Luật bảo vệ rừng..., đặc biệt là Bộ luật hình sự (BLHS), Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) và hệ thống các văn bản hướng dẫn.

Bàn về một số vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 ra đời có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như phù hợp với tình hình phát triển đời sống kinh tế, xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng các quy định của BLHS đã bộc lộ một số bất cập đối với một số loại tội, cụ thể như sau:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRONG VIỆC THÁO GỠ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị công tác năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch công tác, qua đó, xác định kiểm sát hoạt động tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá năm 2018.

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ VIỆC TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG GIỮA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TỈNH QUẢNG NINH

Thực hiện yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết 08 và 49 của Bộ Chính trị, gần đây là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chỉ thị công tác năm 2018 của Viện trưởng VKSNDTC, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã  chỉ đạo 2 cấp làm tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó, việc nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự nhằm hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện.

Chú trọng thẩm định tại chỗ - giải pháp giảm hủy án về tranh chấp đất đai trong tố tụng dân sự

Năm 2018, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, toàn ngành kiểm sát đã xác định nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 

“Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tăng cường tổ chức đối thoại với công dân, giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu kiện phức tạp, kéo dài trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo”

 

Ngành kiểm sát Quảng Ninh luôn xác định công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của ngành. Vì vậy, công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018 của 2 cấp thuộc VKSND tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn khâu đột phá là “Tăng cường tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu kiện phức tạp, kéo dài trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của VKSND”.

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

Thống kê truy cập

6994085
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
767
1044
3458
12723
4393
6354026
6994085

IP của bạn: 34.229.64.28

RSS

Ngày tháng

Thu05062021