Quay về You are here: Home Trao đổi nghiệp vụ

MỘT SỐ KINH NGHIỆM SỐ HÓA HỒ SƠ TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

Trước yêu cầu của sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0; nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tăng cường đào tạo nâng cao kỹ năng trình độ của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên. Việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự đã và đang trở thành công cụ hữu hiệu, đem lại những lợi ích thiết thực, giúp khai thác và tra cứu tài liệu nhanh chóng, phục vụ hiệu quả cho hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

TRAO ĐỔI MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN TREO

Trong những năm gần đây, số lượng người thi hành án treo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là tương đối lớn, chỉ tính riêng trong năm 2019, số người được hưởng án treo là 1.542 người; 6 tháng đầu năm 2020 là 217 người.

Những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các hoạt động xác minh khi giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS) lần đầu tiên quy định về các hoạt động mà cơ quan có thẩm quyền được thực hiện khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (gọi tắt là TGTBVTP). Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện các quy định trên còn có nhiều khó khăn, vướng mắc.

VKSND tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vụ, việc hành chính

Những năm gần đây và nhất là trong năm 2019, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai nhiều chính sách kinh tế mang tính đột phá, thu hút rất nhiều dự án lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng, du lịch.... tạo ra bước chuyển biến quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, thì tình hình tranh chấp, khiếu kiện hành chính cũng phát sinh ngày càng phức tạp, khiếu kiện hành chính ngày càng tăng (năm 2019, thụ lý mới 289 vụ, tăng 130 vụ so cùng kỳ), tập trung chủ yếu trong lĩnh vực thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng (chiếm 95% tổng số án thụ lý). Cấp ủy và chính quyền hai cấp tỉnh Quảng Ninh đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Việc quan tâm giải quyết tốt công tác này, sẽ đảm bảo quyền lợi cho người dân và sự phát triển chung của tỉnh, của doanh nghiệp.

Nhận thức áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” trong thực tiễn xét xử

Nội dung vụ án: Tháng 4 năm 2018, Nguyễn Văn A bị Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Trong quá trình A chấp hành bản án, tháng 12 năm 2018, Cơ quan điều tra phát hiện vào tháng 6  năm 2017 A có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 30 triệu đồng của Bảo hiểm xã hội thành phố H, nên đã khởi tố điều tra A về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sự cần thiết của số hóa hồ sơ vụ án phục vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử

Một trong những nhiệm vụ cải cách tư pháp mà Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị đã đề ra là tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp. Thực hiện tinh thần của Nghị quyết 49, cũng như nhận thấy sự cần thiết của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, ngành kiểm sát nhân dân đã triển khai số hóa hồ sơ vụ án để phục vụ công tác nghiên cứu, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên. Tại Hướng dẫn số 09 ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử năm 2019 đã nêu rõ: “triển khai thực hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để bảo đảm tính thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng”.

Một số điểm mới của Thông tư liên tịch số 02/2018, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của BLTTHS năm 2015 về khiếu nại, tố cáo trong Tố tụng hình sự

Để triển khai thi hành quy định của BLTTHS năm 2015 về khiếu nại, tố cáo. VKSNDTC phối hợp với TANDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018,quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của BLTTHS năm 2015 về khiếu nại, tố cáo (sau đây gọi là TTLT số 02/2018), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2018. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005, hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS năm 2003 về khiếu nại, tố cáo (sau đây gọi là TTLT số 02/2005).

Bàn về một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25-11-2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 theo Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV.

Một số nội dung Kiểm sát viên cần lưu ý khi kiểm sát giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp và hợp tác xã

Thông qua hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp, Phòng 10 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thấy trong thời gian gần đây trên địa bàn toàn tỉnh mặc dù số lượng vụ việc liên quan đến phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thụ lý không nhiều, nhưng công tác kiểm sát việc thụ lý và giải quyết đối với loại án này ở một số đơn vị chất lượng chưa cao, có đơn vị khi kiểm sát Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp do không nghiên cứu kỹ Luật Phá sản và các văn bản liên quan, nên không kịp thời phát hiện vi phạm để thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự dẫn đến việc cấp trên phải xem xét hủy Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản của cấp sơ thẩm.

BÀN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Công tác kiểm sát thi hành án hình sự là một trong những chức năng nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp quan trọng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND); Nội dung này được quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Điều 141, 142 và Điều 143 Luật thi hành án hình sự năm 2010; Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/1/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nhằm bảo đảm: Việc thi hành án phạt tù, quyền con người và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người chấp hành án không bị pháp luật hạn chế phải được tôn trọng và bảo vệ; Mọi bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh; Mọi vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN HAY BÁC ĐƠN KHỞI KIỆN ĐỂ MIỄN ÁN PHÍ

Trong tố tụng dân sự, việc xác định đúng yêu cầu của đương sự là hết sức quan trọng. Vì xác định đúng yêu cầu, đúng mối quan hệ pháp luật sẽ giúp cho người tiến hành tố tụng áp dụng chính xác các quy định của pháp luật để giải quyết vụ án dân sự. Trong bài viết này, tôi đề cập đến một vụ án cụ thể hiện đang có những quan điểm về đường lối giải quyết khác nhau liên quan đến án phí để bạn đọc cùng trao đổi. Nội dung vụ án như sau:

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

Thống kê truy cập

6879455
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
134
963
2304
1959
10032
6257254
6879455

IP của bạn: 18.234.97.53

RSS

Ngày tháng

Sat10312020