Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đa dạng hóa công tác đào tạo cán bộ

Thực hiện nghiêm túc tinh thần của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Nghị quyết số 89-NQ/BCSĐ ngày 09/11/2020 của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đối với cán bộ, công chức trẻ ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh năm 2021 và các năm tiếp theo, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh không ngừng đổi mới, đa dạng hóa công tác đào tạo cán bộ, không chỉ trong phương thức đào tạo mà cả về phương diện đào tạo.

Đ/c Lương Phúc Sơn – VT VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp học

Nằm trong xu thế phát triển chung của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh Quảng Ninh cũng đồng thời phải đối mặt với những thách thức trong công tác giữ vững trật tự, trị an trên địa bàn, khi tình hình tội phạm đang không ngừng gia tăng cả về số vụ và cả về tính chất, mức độ, thủ đoạn phạm tội. Nhận thức được hệ quả kéo theo của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chính là sự manh nha hình thành loại tội phạm công nghệ cao, loại tội phạm trí thức trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời đi tắt đón đầu, chủ động liên kết phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Kế toán Hạ Long tổ chức thành công Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, định giá, đấu thầu, đồng thời mời các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực trên về giảng dạy trực tiếp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng hai cấp ngành Kiểm sát Quảng Ninh.

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Lê Thị Hòa là chuyên gia đầu ngành được mời thỉnh giảng - trực tiếp truyền đạt kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp tỉnh Quảng Ninh xuyên suốt toàn khóa học

Ông Lê Chí Linh - Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Kế toán Hạ Long phát biểu ghi nhận khả năng tiếp thu hiệu quả của các học viên

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2021 đến ngày 24/10/2021, các giảng viên thỉnh giảng đã kịp thời truyền đạt 05 chuyên đề, bao gồm: Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán; Nghiệp vụ cơ bản về kiểm toán; Kiến thức cơ bản về đấu thầu; Kiến thức cơ bản về thẩm định giá; Kinh nghiệm giải quyết các vụ án thuộc nhóm tội phạm kinh tế và các vụ án trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại. Mục tiêu đặt ra trong khóa học là 100% các cán bộ, Kiểm sát viên, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng được đào tạo đều có khả năng nhận diện những vi phạm điển hình trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, định giá, đấu thầu, tiến tới đảm bảo chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự mà đối tượng phạm tội đều là những doanh nghiệp, cá nhân có chuyên môn cao, phương thức, thủ đoạn phạm tội phức tạp và tinh vi.

Đồng chí Đặng Đình Vang – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế giảng khóa học

Đến dự và chỉ đạo tại Lễ bế giảng khóa học, đồng chí Đặng Đình Vang – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nhấn mạnh tính chất, vai trò quan trọng của việc đa dạng hóa công tác đào tạo cán bộ, cả về phương thức lẫn phương diện đào tạo, kịp thời đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, đồng thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những cán bộ, Kiểm sát viên, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng đã có tinh thần học tập chuyên cần, chịu khó tiếp thu, học hỏi, đặc biệt là những học viên phải di chuyển hàng tuần từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo về Hội trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long để theo học trong thời gian suốt 03 tháng vừa qua. Cũng tại buổi lễ, các đồng chí học viên cũng rất vinh dự được đồng chí Đặng Đình Vang trực tiếp trao tặng Chứng chỉ đã hoàn thành xong khóa học.

Đồng chí Đặng Đình Vang trực tiếp trao tặng Chứng chỉ cho các học viên

Đây là một trong những biện pháp, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa trong công tác đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cả về phương thức và phương diện đào tạo, qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, cơ bản đảm bảo đáp ứng được nhu cầu, xu thế của đất nước trong tình hình mới.

                       Đào Công Hiến

    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tin mới

Các tin khác