VKSND TP UÔNG BÍ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI QUÉT MÃ QR PHỤC VỤ KHAI BÁO Y TẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI DÂN ĐẾN TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Đảm bảo việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động và người dân đến làm việc tại trụ sở phải bắt buộc quét mã QR khai báo y tế. bên cạnh việc tuân thủ thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

 

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Công điện số 15/CĐ – UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu toàn bộ cán bộ và người dân đến làm việc tại trụ sở phải bắt buộc quét mã QR khai báo y tế. bên cạnh việc tuân thủ thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Theo đó mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị khi đến làm việc đều bắt buộc phải quét mã QR khai báo y tế. Đơn vị đã bố trí, tổ chức dán mã QR Code tại các vị trí dễ nhìn nhất để người dân, cán bộ các cơ quan khác đến làm việc đều có thể sử dụng ứng dụng “PC-Covid”, “Vietnam Health Declaration”, “Ncovi” trên điện thoại di động thông minh quét mã QR khai báo y tế. Tổ chức cán bộ trực, hướng dẫn khai báo y tế để đảm bảo 100% người ra vào cơ quan phải thực hiện quét mã QR-Code và khai báo y tế một cách nhanh chóng, thuận tiện.

                    Trường hợp không có điện thoại thông minh, người dân có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống tại địa chỉ tokhaiyte.vn để được in mã QR xác nhận hoặc ghi vào sổ theo dõi người đến làm việc.

Việc triển khai các điểm kiểm soát dịch và khai báo y tế điện tử bằng mã QR-Code nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc, giảm thiểu khai báo giấy, kiểm soát các thông tin người ra vào được nhanh, gọn, chính xác; đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

                           Nguyễn Minh Cường – VKSNDTP Uông Bí

Tin mới

Các tin khác