Quay về You are here: Home Tin hoạt động XD ngành Xây dựng ngành Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả trong giai đoạn mới

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả trong giai đoạn mới

Đảng ta luôn xác định “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…”. Chính vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát, để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả hiện có 26 cán bộ, công chức làm nghiệp vụ, trong đó tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm trên 60%. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị đã được tập trung xây dựng đồng bộ cả về cơ cấu, số lượng và chất lượng nhất là nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Tuy nhiên, đứng trước thực trạng tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, số lượng vụ án, vụ việc gia tăng, trong đó có nhiều vụ có tính chất phức tạp, chất lượng công việc đòi hỏi ngày một cao hơn, để đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ công tác, cần tiếp tục tập chung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ trong thời gian tới.

Bám sát khâu công tác đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kiểm sát Quảng Ninh “Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ. Tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự nhằm chống oan sai và bỏ lọt tội phạm”, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả đã lựa chọn khâu đột phá của đơn vị trong năm 2021 là: “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chống oan sai bỏ lọt tội phạm”.

Thực hiện Chỉ thị số 07 này 23/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 89 ngày 09/11/2020, của Ban cán sự VKS tỉnh về công tác đào tạo cán bộ; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả đã xây dựng Kế hoạch số 59 ngày 19/3/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, đề ra mục tiêu và biện pháp cụ thể, bước đầu đã mang lại hiệu quả rất tích cực, được thể hiện qua một số các giải pháp sau:

Một là: Phân công các bộ phận nghiệp vụ do Viện trưởng và các Phó viện trưởng phụ trách, trong mỗi bộ phận chia thành các tổ nghiệp vụ và phân công 01 đồng chí Tổ trưởng chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra, thành lập các Tổ công tác chuyên sâu trong từng lĩnh vực, như: Tổ số hóa hồ sơ; Tổ tư vấn cưỡng chế hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; Tổ công nghệ thông tin; Tổ kiểm sát bản án... Việc phân công được thể hiện rõ trong Nghị quyết chi bộ, Nghị quyết cơ quan và bằng Quyết định cụ thể. Qua thời gian thực hiện mô hình này thấy phát huy hiệu quả: đến nay, cơ bản các cán bộ, công chức nghiệp nghiệp vụ thực hiện thành thạo việc số hóa hồ sơ; 100% các bản án được kiểm sát kịp thời, đến nay chưa có bản án nào bị hủy; đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết 14 trường hợp liên quan đến cưỡng chế và thu hồi đất, được UBND thành phố đánh giá cao và đã đề nghị Viện kiểm sát tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp.

Để mô hình trên hoạt động hiệu quả hơn, đơn vị đã xây dựng cơ chế ưu tiên cho các tổ trưởng trong quy hoạch, đánh giá, phân loại cán bộ, thi đua khen thưởng. Đồng thời, Lãnh đạo đơn vị đã ban hành các Quy định tạm thời về việc giao, nhận, kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án; thực hiện số hóa hồ sơ, trình chiếu tài liệu tại phiên tòa; báo cáo án hình sự bằng trình chiếu Powerpoint và sơ đồ hóa.

Chuyên viên giúp việc ghi biên bản hỏi cung, ghi lời khai

Hai là: Chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn Chuyên viên, Kiểm tra viên trong công tác nghiệp vụ và gắn với trách nhiệm của người hướng dẫn. Việc phân công bằng Quyết định cụ thể, một cán bộ giúp việc một Kiểm sát viên, để tránh sự chồng chéo trong điều hành công việc, tùy vào tình hình cụ thể sẽ phân công cán bộ làm thêm một số việc khác, nhưng mang tính ổn định cao. Dự kiến hàng năm sẽ luân chuyển việc phân công hướng dẫn, để cán bộ có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm của nhiều Kiểm sát viên. Xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, nhất là Viện trưởng trong việc đào tạo, hướng dẫn, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Khi tham gia các hoạt động kiểm sát điều tra cùng Kiểm sát viên, cán bộ phải làm phiếu đề xuất và viết bài thu hoạch, để lãnh đạo phê duyệt; dự thảo các báo cáo đề xuất, cáo trạng…; phân công cán bộ giúp việc Kiểm sát viên trong giai đoạn THQCT, kiểm sát xét xử tại phiên tòa (dự thảo luận tội, dự kiến đề cương xét hỏi, số hóa hồ sơ vụ án phục vụ việc trình chiếu tài liệu, chứng cứ, ghi bút kí phiên tòa, chuẩn bị tài liệu, chứng cứ, văn bản tố tụng cho Kiểm sát viên...). Không chỉ giúp việc trong công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, mà còn phân công Chuyên viên, Kiểm tra viên giúp việc Kiểm sát viên tại phiên tòa Dân sự, HNGĐ, KDTM, Lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã phân công Chuyên viên, Kiểm tra viên giúp việc cho Kiểm sát viên 38 phiên tòa hình sự, 16 phiên tòa Dân sự, HNGĐ và Kinh doanh thương mại; tham gia khám nghiệm hiện trường 08 vụ; thực nghiệm điều tra 08 vụ; nhận dạng 15 vụ; đối chất 06 vụ. Lãnh đạo tăng cường kiểm tra kiến thức Chuyên viên, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên thông qua ngày Pháp luật; yêu cầu nâng cao chất lượng các báo cáo nghiệp vụ, báo cáo đề xuất, trực tiếp duyệt, sửa các báo cáo, văn bản do Kiểm tra viên, Chuyên viên soạn thảo, để từ đó cán bộ rút kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng cho bản thân.

Chuyên viên, Kiểm tra viên được tiếp cận công việc chuyên môn ở hầu hết các khâu công tác chính, có thể tự mình nghiên cứu hồ sơ, sau đó đề xuất với Kiểm sát viên về quan điểm giải quyết vấn đề. Bởi vậy, khi được bổ nhiệm chức danh hoặc phân công nhiệm vụ mới, cán bộ có thể bắt tay ngay vào công việc mà không cần phải trải qua thời gian tìm hiểu.

Ba là: Đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin, phân công các cán bộ trẻ vào Tổ số hóa và Tổ công nghệ thông tin, thực hiện thành thục việc số hóa hồ sơ, trình chiếu dữ liệu tại các phiên tòa. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác này: Đơn vị đã xây dựng Phòng số hóa công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu số hóa các vụ án; trang bị 02 ổ cứng dung lượng cao, ứng dụng công nghệ đồng bộ dữ liệu giữa 2 ổ cứng, để lưu trữ và sao lưu giữ liệu, nếu hỏng 1 trong 2 ổ vẫn không thể mất dữ liệu. Trong kỳ, đã tiến hành số hóa 52 hồ sơ/84 vụ truy tố, đạt 62% và đạt 208% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đồng thời triển khai việc sơ đồ hóa các vụ án hình sự có tính chất phức tạp và tiến tới lưu trữ hồ sơ bằng hồ sơ điện tử. Áp dụng việc báo cáo án bằng hình thức trình chiếu tài liệu hồ sơ vụ án, đối với những vụ án phức tạp, những vụ án cần đưa ra thảo luận trong tập thể lãnh đạo viện, tập thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên. Tiến tới số hóa bản án, hồ sơ không khởi tố, tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Kiểm tra viên tham gia công tác xác minh thi hành án hình sự

Bốn là: Ưu tiên cử các cán bộ trẻ theo học các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tổ chức các buổi thảo luận nghiệp vụ, trao đổi kỹ năng công tác để cán bộ trẻ nghiên cứu cách giải quyết; yêu cầu cán bộ trẻ phát biểu ý kiến để rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua các buổi họp cơ quan... Trong kỳ, đơn vị đã cử 16 lượt cán bộ đi học tập các lớp đào tạo nghiệp vụ do cấp trên tổ chức; 02 đồng chí cán bộ đang đào tạo trình độ Thạc sỹ, trong đó có 01 đồng chí được cử đi đào tạo tại nước ngoài. Ngoài ra, Lãnh đạo viện và tất cả các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên đều phải mở sổ tích lũy kinh nghiệm về kỹ năng nghiệp vụ trong các khâu và tổng hợp các cách làm hay, hiệu quả trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành, các vi phạm, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đó một mặt giúp cho công tác đào tạo cán bộ ngày càng thiết thực, mặt khác đóng góp cho việc nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn.

Năm là: Kết hợp mô hình phân công chuyên sâu với luân chuyển công tác đối với cán bộ, Kiểm sát viên giữa các bộ phận, tạo điều kiện cho cán bộ giỏi một lĩnh vực, biết nhiều lĩnh vực; đồng thời kết hợp chuyển đổi vị trí công tác với đào tạo cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ thay đổi môi trường công tác, giúp cán bộ được tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức thực tế, kỹ năng nghiệp vụ và phát triển toàn diện hơn. Khi thực hiện việc luân chuyển cán bộ, Lãnh đạo Viện đã đánh giá đúng thực trạng cán bộ của đơn vị, từ đó có hướng luân chuyển vị trí công tác để vừa phù hợp với năng lực nghiệp vụ, vừa giúp cán bộ có cơ hội tiếp cận, rèn luyện, thử thách, tích lũy kinh nghiệm ở các khâu công tác mới.

Sáu là: Đổi mới công tác thi đua, trên cơ sở các phong trào thi đua do Ngành phát động, đơn vị đã triển khai nhiều đợt thi đua, gắn với việc đẩy mạnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch trong từng giai đoạn. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Xây dựng cơ chế khen thưởng của chi bộ, của cơ quan để động viên kịp thời những đồng chí có thành tích xuất sắc, nổi bật.

Chuyên viên tham gia báo cáo án, kết hợp sơ đồ hóa

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng công tác đào tạo cán bộ, nên 6 tháng đầu năm 2021 chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ được nâng lên rõ rệt, mỗi cán bộ trẻ có thể độc lập nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm ở nhiều khâu công tác khác nhau, nếu có sự luân chuyển công tác, cán bộ có thể tiếp cận dễ dàng và chủ động. Không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm, chỉ tiêu kiến nghị, kháng nghị đề ra đạt kết quả cao, một số khâu công tác đã vượt kế hoạch đề ra như khâu Tin báo đạt 133%, Án KSĐT, TT, XX: 112,5%, Giam giữ, THAHS 166,7%; KDTM, Hành chính 150%... Từ đó, trình độ chuyên môn của cán bộ, kiểm sát viên được nâng lên, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được thay đổi, uy tín của đội ngũ cán bộ kiểm sát ngày càng được khẳng định.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ gắn với tổng hợp những kinh nghiệm, kỹ năng từ thực tiễn, đảm bảo phát triển năng lực toàn diện cho cán bộ, Kiểm sát viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

VKSND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

 

 

Thống kê truy cập

7763335
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
587
2482
19212
19373
38585
7039465
7763335

IP của bạn: 44.200.30.73

RSS

Ngày tháng

Sun08142022