VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN YÊN THAM GIA HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2021

Trong 3 ngày, từ 13-15/7/2021, Huyện ủy huyện Tiên Yên tổ chức vòng Sơ khảo “Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021”, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Ngày 13/7/2021, đồng chí Bùi Xuân Huy, đại diện cho chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên tham gia hội thi với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề cập trong Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh hội thi

Hội thi là cơ hội giao lưu, học tập, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, từ đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của đảng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trương Tiểu Long

VKSND huyện Tiên Yên

Tin mới

Các tin khác