Quay về You are here: Home Tin hoạt động XD ngành Xây dựng ngành Tấm gương sáng Người lãnh đạo Viện kiểm sát đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Tấm gương sáng Người lãnh đạo Viện kiểm sát đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới(Chỉ thị số 48-CT/TW) với mục đích công tác phòng, chống tội phạm phải kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là các tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới. Tạo ra môi trường lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân. Với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy- Đồng Chí Đặng Đình Vang- Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái đã tích cực triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

 

 

Xác định tầm quan trọng của chỉ thị số 48-CT/TW, với chức năng của ngành kiểm sát nhân dân là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Ngay sau khi nhận được chỉ thị số 48-CT/TW, Kế hoạch của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chương trình hành động của tỉnh ủy Quảng Ninh và Nghị quyết của đảng bộ thành phố Móng Cái. Đồng chí đã triển khai ngay những nội dung của chỉ thị và xác định trách nhiệm của đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm.

Để thực hiện những nội dụng chỉ thị số 48- CT/TW đặt ra:Người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình tội phạm và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ở ngành, địa phương mình. Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện và tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm là một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại đối với mỗi tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong công tác này. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội có hiệu quả.

Với vai trò là Bí thư chi bộ vừa là Viện trưởng, đồng chí trực tiếp chỉ đạo công tác này. Hàng năm, việc thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW đều được cụ thể hóa chỉ tiêu vào chương trình công tác năm. Chú trọng vai trò, tránh nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần kiềm chế, giảm thiểu tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn thành phố Móng Cái. Chính vì vậy, đồng chí đã thực hiện những giải pháp cụ thể như sau:

Đồng chí đặt ra mục tiêu phải thực hiện tốt khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố đảm bảo mọi tội phạm xảy ra đều được khởi tố điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Phân công Kiểm sát viên phải làm một cách khẩn trương, khoa học các kỹ năng nghiệp vụ: khai thác triệt để ngay tức khắc những thông tin, tài liệu từ người cung cấp tố giác, tin báo về tội phạm, từ Điều tra viên chuyển giao hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm để kiểm sát, xây dựng hồ sơ kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo, đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh... Vì vậy, hạn chế tối đa tin báo, tố giác quá hạn giải quyết, đồng thời chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã được nâng lên. Để chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn tố tụng này, đã mở rộng việc nắm nguồn tin. Ngoài việc nắm đầy đủ nguồn tin báo, tố giác từ Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra còn nắm tin báo tố giác về tội phạm ngay từ địa bàn phường, xã, Đồn Biên Phòng, Hải Quan, Kiểm Lâm... Để thực hiện có hiệu quả, đơn vị đã ký quy chế phối với các đơn vị nắm được tin báo, tố giác về tội phạm. Chú trọng phân công Kiểm sát nắm bắt và quản lý thông tin theo từng địa bàn nhằm tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng như kiểm sát việc thực hiện công tác này, đảm bảo thời hạn, sự tuân thủ pháp luật và phát hiện khó khăn, vướng mắc để tìm ra giải pháp khắc phục.

Đối với việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời. Trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án, phải tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Nắm chắc tiến độ điều tra vụ án, chủ động đề ra yêu cầu điều tra chính xác để hỗ trợ Điều tra viên thu thập chứng cứ làm rõ vụ án. Thận trọng khi xét, phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng. Trường hợp người bị bắt, người bị khởi tố không nhận tội hoặc tài liệu chứng cứ có mâu thuẫn, thì phải trực tiếp lấy lời khai, hỏi cung trước khi phê chuẩn, bảo đảm chống oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Thực hiện nghiêm và đầy đủ biện pháp trực tiếp kiểm sát khi Điều tra viên tiến hành các hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, thực nghiệm điều tra, khám xét. Kiểm sát chặt chẽ và tuân thủ nghiêm túc việc hỏi cung bị can, lấy lời khai có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh tại trụ sở Cơ quan điều tra, Nhà giữ, tạm giam. Chấp hành nghiêm quy định việc đóng dấu bút lục tài liệu, chứng cứ theo quy định. Chủ động thực hiện các hoạt động số hóa hồ sơ vụ án. Tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc quyết định đình chỉ điều tra (miễn trách nhiệm hình sự hoặc do hành vi không cấu thành tội phạm), kiên quyết yêu cầu hoặc trực tiếp hủy bỏ Quyết định đình chỉ không đúng pháp luật của Cơ quan điều tra Công an thành phố Móng Cái.

Trong giai đoạn truy tố, phải phúc tra lại các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án, đánh giá chính xác, khách quan cả chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội. Trước khi quyết định việc truy tố, nếu cần thiết thì trực tiếp hỏi cung bị can, ghi lời khai người làm chứng, người bị hại, trực tiếp xem xét các dấu vết, vật chứng. Nâng cao chất lượng bản Cáo trạng bảo đảm việc truy tố bị can phải đúng người, đúng tội danh, đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội và đúng thời hạn luật định.

Trong giai đoạn xét xử vụ án, phải nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Kiểm sát viên phải nắm chắc nội dung của vụ án, các chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội, dự kiến các vấn đề cần xét hỏi, xây dựng kế hoạch tranh luận, đối đáp tại phiên tòa và dự thảo bản luận tội ngay từ giai đoạn chuẩn bị xét xử. Tại phiên tòa phải chủ động xét hỏi, tranh luận làm rõ các tình tiết của vụ án, khi tranh luận cần lưu ý đưa ra những chứng cứ tài liệu và lập luận để đối đáp đầy đủ các ý kiến của bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. Đặc biệt vận dụng linh hoạt các tài liệu chứng cứ đã được số hóa trong xét hỏi, tranh luận để đạt được tính thuyết phục cao, đồng thời góp phần giáo dục phòng ngừa chung.

Quá trình tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự phải kịp thời phát hiện các trường hợp bức cung, nhục hình và xử lý nghiêm theo pháp luật. Bảo đảm và tạo điều kiện cho người bào chữa và người tham gia tố tụng khác nghiên cứu hồ sơ và thực hiện quyền bào chữa. Tôn trọng và xem xét đầy đủ, kịp thời ý kiến của người bào chữa và của người tham gia tố tụng khác. Kịp thời phát hiện những vi phạm pháp luật của những người có thẩm quyền tố tụng trong quá trình tuân thủ Bộ luật tố tụng hình sự để ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục bảo đảm cho các hoạt động tư pháp được tuân thủ nghiêm chỉnh. Tăng cường thực hiện quyền kháng nghị, đặc biệt là kháng nghị ngang cấp. Đảm bảo các bản án có hiệu lực pháp luật đều phải được đưa ra thi hành. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, phòng ngừa, đáng ứng yêu cầu công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chú trọng việc phát hiện sơ hở trong quản lý nhà nước, nguyên nhân và điều kiện phạm tội để kiến nghị phòng ngừa kịp thời. Đồng thời, tăng cường đào tạo tại chỗ, tăng cường phân công cán bộ Kiểm sát viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát tin báo, tố giác về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử. Bố trí sắp xếp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên phù hợp, quan tâm đến cơ sở vật chất, phục vụ công tác này.

Đồng chí Đặng Đình Vang tại đại hội Chi bộ Viện kiểm sát

Thường xuyên tổ chức 30 phút đầu giờ mỗi ngày làm việc để triển khai cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ văn bản pháp luật để áp dụng vào thực hiện chức năng của ngành như Luật tổ chức viện kiểm sát, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, để đảm bảo mọi hoạt động giải quyết tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đều được thực hiện đúng pháp luật. Đồng thời quán triệt Luật bồi thường nhà nước, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để xảy ra oan, sai. Chú trọng quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết đại hội toàn quốc, các chỉ thị nghị quyết của trung ương đặc biệt là Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong đơn vị.

Đồng chí Vang tích cực quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên chỉ thị 48-CT/TW. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan cũng nâng cao trách nhiệm vận động người thân trong gia đình, nhân dân nơi cư trú cam kết không sa vào tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào, phòng chống tội phạm. Việc tuyên truyền còn được tổ chức đến đông đảo quần chúng nhân dân, học sinh, các thanh niên, thiếu niên đặc biệt đến cả cán bộ trưởng thôn, khu và chủ tịch các xã phường trên địa bàn như tổ chức nói chuyện theo chuyên án, các phiên tòa trọng điểm, phối hợp tổ chức tập huấn thi hành án hình sự và nghiệp vụ quản lý, giám sát, giáo dục các bị án, qua tiếp dân, tiến nhận đơn. Thông qua đó nhằm nâng cao tuyên truyền ý thức trách nhiệm của công dân, cán bộ trong việc tham gia, thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

Đồng chí Đặng Đình Vang đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm cùng tập thể Lãnh đạo viện tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ mà Đảng, Quốc hội, Ngành và cấp trên giao, đặc biệt các nhiệm vụ mà chỉ thị 48-CT/TW đặt ra cho ngành kiểm sát. Mười năm qua tập thể đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 liên tục được tặng cờ thi đua, tặng 16 bằng khen của ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Thủ tướng chính phủ. Ngoài ra, ngày 16/7/2019 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen có thành tích trong thực hiện chỉ thị 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Và ngày 18/8/2020, tiếp tục được tặng giấy khen “Có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến dịch covid”. Bản thân đồng chí cũng được tặng nhiều giấy khen, bằng khen và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành đối với những thành tích đã đạt được. Trong đó phải kể đến, đồng chí được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Với đồng chí việc kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm trên địa bàn thành phố Móng Cái, góp phần tạo môi trường lành mạnh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân là là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu. Thời gian tới, theo đồng chí cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, nhất là trong đó chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống tội phạm của các cấp, các ngành gắn với việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng chí là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ ngành kiểm sát tỉnh Quảng Ninh nói riêng, ngành kiểm sát nói chung phát huy truyền thống, viết tiếp trang sử hào hùng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

                                                                                         Tạ Huyền – VKSND TP Móng Cái

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

Thống kê truy cập

6876597
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
73
330
1405
2114
7174
6257254
6876597

IP của bạn: 3.210.201.170

RSS

Ngày tháng

Fri10232020