Chi bộ Viện kiểm sát huyện Ba Chẽ đẩy mạnh hoạt động thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Thực hiện Quy định số 07-QĐ/TU ngày 20/02/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 605-QĐ/HU ngày 18/6/2019 của của Ban thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ “Về việc phân công nhiệm vụ cho Ủy viên BTV, BCH huyện phụ trách, theo dõi cơ sở, chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn các xã, thị trấn”.

Được sự phân công của Ban thường vụ Huyện ủy, vào lúc 19 giờ 30 ngày 03/7/2019, đồng chí Từ Chín Cường, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ đến dự buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ thôn Khe Áng, xã Minh Cầm. Tại buổi sinh hoạt đồng chí đã có những thông tin ngắn gọn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các chủ trương, chính sách của huyện giành cho xã Minh Cầm. Để đảm bảo buổi sinh hoạt có chất lượng, đồng chí Từ Chín Cường đề nghị đồng chí Bí thư chi bộ thôn Khe Áng chỉ đạo thực hiện sinh hoạt theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Kết thúc buổi sinh hoạt đồng chí Hoàng Văn Hồng - Bí thư chi bộ thôn thay mặt Chi bộ cảm ơn sự quan tâm của Huyện ủy và cá nhân đồng chí Từ Chín Cường giành cho Chi bộ, đồng chí Hồng cũng mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí Từ Chín Cường để chất lượng sinh hoạt của Chi bộ ngày một nâng cao.

Sau buổi sinh hoạt đồng chí Từ Chín Cường thông tin nhanh về một số nội dung quan trọng trong cuốn Tài liệu hỏi đáp về Trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Ninh, đồng thời, đồng chí đã chuyển các tài liệu này đến đồng chí Bí thư và các Đảng viên trong Chi bộ để tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn thôn./.

                                              Vi Đức Kiên - VKSND huyện Ba Chẽ

Tin mới

Các tin khác