VKSND huyện Đông Triều sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp Trong tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm.

dt1Ngày 24/5/2013, tại Huyện ủy Đông Triều, Viện KSND huyện đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 01 thực hiện Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm đối với các ngành và các xã, thị trấn. Tham gia hội nghị có Lãnh đạo các ngành và các xã, thị trấn ký quy chế. Đồng chí Lương Phúc Sơn - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Huân - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Văn Học - Chủ tịch UBND huyện tham dự và chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Tạ Thanh Bình -Viện trưởng VKSND huyện trình bày báo cáo sơ kết. Trong năm qua, VKSND huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, Công an 19 xã và UBND hai thị trấn trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm trên địa bàn; Định kỳ hàng tháng, VKS cử cán bộ nắm và đối chiếu việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm với các ngành và Công an cấp xã, thị trấn. Mặt khác, các ngành đã chủ động điều tra, xác minh, báo cho VKS phối hợp để phối hợp phân loại xử lý. Đã phân loại 253/ 265 tin, đạt tỷ lệ 95,4 %, trong đó xử lý hình sự 164 tin, chiếm 65% số tin đã giải quyết. Do vậy, việc phân loại các tin báo đạt tỷ lệ cao, đảm bảo kịp thời, hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, từng bước đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần vào việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại như: Công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trên thực tế có lúc chưa triệt để; việc phối hợp có lúc chưa chặt chẽ; công tác phân loại xử lý ở cấp xã có vụ, việc còn để kéo dài.
Đại diện các ngành và Công an cấp xã phát biểu tham luận đã đi sâu vào phân tích những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại và các biện pháp khắc phục, để làm tốt hơn công tác này trong những năm tiếp theo.

sadsad


Đ.c Nguyễn Thị Huân - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Phúc Sơn – Phó Viện trưởng VKS tỉnh, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc phối hợp tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm của Viện KSND huyện Đông Triều với những đơn vị ký Quy chế phối hợp; chỉ ra một số định hướng để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Huân - Bí thư Huyện ủy chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn, cần phối hợp tốt hơn nữa với VKS huyện trong việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; đồng chí cũng gợi ý việc sơ kết thực hiện quy chế nên được tiến hành hàng năm, kết hợp với thi đua khen thưởng để động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa phương.
Nhân dịp này, UBND huyện Đông Triều đã Quyết định khen thưởng cho 04 tập thể gồm Công an huyện, Công an xã Nguyễn Huệ, Hoàng Quế và thị trấn Đông Triều cùng 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm.

dcbinh

Đ/c Tạ Thanh Bình tiếp thu các ý kiến, nhất là ý kiến chỉ đạo của
Lãnh đạo VKS tỉnh, Huyện ủy Đông Triều

Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Thanh Bình - thay mặt cho tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhất là ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKS tỉnh, Huyện ủy Đông Triều. Đồng chí đề nghị các ngành và Công an các xã, UBND thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm nhằm góp phần giữ vững trật tự trị an trên địa bàn huyện.

dt1

Đ.c Lương Phúc Sơn phát biểu chỉ đạo

Thu Hường (VKSND huyện Đông Triều)

Tin mới

Các tin khác