Quay về You are here: Home Tin hoạt động XD ngành Xây dựng Đảng ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong hai ngày 27-28/3/2021, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến cho cán bộ, đảng viên, người lao động của cả hai cấp kiểm sát.

Tại điểm cầu của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Lương Phúc Sơn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên của ngành Kiểm sát Quảng Ninh nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng bộ cơ quan chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Sự thành công của đại hội đã góp phần củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Các văn kiện đã thực sự tổng kết, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân, quyết tâm ý chí phát triển của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để bảo đảm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí Bí thư Đảng uỷ cơ quan đã quán triệt thực hiện một số vấn đề trọng tâm. Cụ thể:

Cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Bên cạnh đó, tập trung làm rõ những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển tư duy lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của ngành Kiểm sát để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong quá trình nghiên cứu học tập Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái. Kịp thời phát hiện khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị trực tuyến đã khiến cho các Nghị quyết của Đại hội trở nên gần gũi hơn, dễ hiểu hơn. Đây cũng chính là nguồn động lực to lớn để các cán bộ, đảng viên, người lao động của ngành Kiểm sát Quảng Ninh phấn đấu thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

P3- VKSND tỉnh Quảng Ninh

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

Thống kê truy cập

7119146
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
43
940
1898
7777
20340
6468776
7119146

IP của bạn: 3.236.16.13

RSS

Ngày tháng

Wed09222021