Quay về You are here: Home Tin hoạt động XD ngành Xây dựng Đảng Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa X).

Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa X).

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã được Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, từ đó nâng cao năng lực công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua 4 năm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa X), Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh và các chi bộ trực thuộc đã đạt nhiều thành tích cao. Có được kết quả trên, Đảng ủy cơ quan đã đề ra các biện pháp cụ thể, đó là:

Thứ nhất: Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, chương trình toàn khóa, cũng như chương trình hàng năm đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, quần chúng để nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt tư tưởng, dẫn đến thống nhất trong hành động.

Thứ hai: Trên cơ sở bám sát vào nội dung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động để các chi bộ và các đoàn thể triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Thứ ba: Về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh ngoài các tiêu chí chung theo quy định của Đảng và cấp ủy các cấp, còn có đặc thù riêng của ngành. Đó là:

Việc thực hiện Chỉ thị phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, với công vụ được giao, gắn với 10 chữ vàng mà Bác Hồ đã dạy cán bộ Kiểm sát, trong thực hiện nhiệm vụ phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên:“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Song song với đó là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đây vừa là thông điệp lớn, vừa là tư tưởng chỉ đạo thông suốt đối với công tác cán bộ trong ngành Kiểm sát nói chung, VKSND tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Thứ tư: Sau khi được quán triệt, học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các chi bộ, đoàn thể xây dựng chương trình hành động của chi bộ, tổ chức mình. Đồng thời từng cán bộ, đảng viên, quần chúng viết thu hoạch, cam kết trong đó tự liên hệ để đề ra phương hướng phấn đấu rèn luyện của bản thân. Đảng viên giữ chức vụ phải tự liên hệ, kiểm điểm tình hình thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Kết quả thực hiện chương trình hành động và cam kết là tiêu chí xét thi đua, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Thứ năm: Bên cạnh việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, hằng năm trong toàn Đảng bộ; Các Chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 01 lần; Để việc học có chất lượng, Chi bộ đã giao cho đảng viên trẻ nghiên cứu, xây dựng báo cáo đề dẫn về tư tưởng của Bác về một vấn đề cụ thể; đồng thời giao cho từng đảng viên trong chi bộ chuẩn bị trước các ý kiến đóng góp. Sau đó đưa ra Hội nghị Chi bộ nghe đảng viên trình bày báo cáo đề dẫn, các ý kiến góp ý bổ sung, liên hệ thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, trên cơ sở đó xây dựng Nghị quyết để cùng thực hiện. Có Chi bộ còn mời Đại diện Đảng ủy khối, Đảng ủy cơ quan và Bí thư các chi bộ trong cơ quan cùng dự, nghe các ý kiến nhận xét của đảng cấp trên, ý kiến trao đổi của Chi bộ bạn, được Đảng ủy khối đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Mai Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy được tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan.

Đặc biệt, từ năm 2019, việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác được nâng lên một bước, đó là thực hiện trong toàn Đảng bộ đều đặn vào mỗi sáng thứ 2 hàng tuần. Sau nghi lễ chào cờ, các đảng viên trình bày các nội dung đã được chuẩn bị trước như các câu chuyện kể, các đoạn phim tư liệu, các phóng sự, hình ảnh… về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, gắn với ôn lại truyền thống. Sau mỗi câu chuyện đều nêu lên được ý nghĩa, rút ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc và liên hệ với thực tiễn thực hiện chức năng,nhiệm vụ của ngành, của cơ quan,đơn vị và mỗi cá nhân để cùng thực hiện.

Không chỉ dừng ở đó, nội dung sinh hoạt này còn được Đảng ủy cơ quan VKS tỉnh khai thác sâu hơn bằng việc mời các chuyên gia đến trao đổi, nói chuyện cho toàn thể cán bộ, Đảng viên, quần chúng thấm nhuần hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trong đó phải kể đến việc đã phối hợp với Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh mời Giáo sư Hoàng Chí Bảo – Nhà lý luận chính trị đã có gần 30 năm nghiên cứu về Bác, thực hiện chuyên đề kể chuyện về Bác cho gần 200 cán bộ đảng viên của 2 Đảng bộ VKS và Tòa án tỉnh đồng thời kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện cho hơn 200 cán bộ, đảng viên, quần chúng. Bài học được rút ra từ mỗi mẩu chuyện, mỗi đoạn phóng sự, tư liệu lịch sử được liên hệ ngay với thực tế công việc của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngành giao. Việc triển khai nội dung sinh hoạt như vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong toàn đảng bộ, nhất là các cán bộ, đảng viên trẻ.

Thứ sáu: Hàng năm, Đảng bộ đều tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 để các Chi bộ, đoàn thể, cán bộ,đảng viên nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong thời gian tới.

Với các biện pháp nêu trên, 100% cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ  đều nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vậy, trong 4 năm qua, Đảng ủy và các chi bộ đã phối hợp với chuyên môn lãnh đạo đơn vị  vượt nhiều chỉ tiêu công tác: THQCT, KSĐT, KSXX đối với 945 vụ án/2.336 bị can, xét xử sơ thẩm 610 vụ án/1.744 bị cáo; xét xử phúc thẩm 532 vụ/ 747 bị cáo đều đảm bảo đúng pháp luật, không có trường hợp nào bị oan hoặc lọt người, lọt tội. Lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, kinh doanh thương mại đã kiểm sát giải quyết 1.071 vụ, việc. Ban hành tổng số gần 200 kiến nghị sai phạm. Chủ động tăng cường chất lượng tố tụng tại các phiên tòa bằng nhiều hình thức: Trực tuyến, số hóa hồ sơ, trình chiếu tài liệu chứng cứ. Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo Tòa án dừng một số vụ bắt giữ tàu biển không đảm bảo quy định để tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; tư vấn cho UBND tỉnh sửa các quyết định về hành chính trong thu hồi đất để đảm bảo đúng quy định, tránh bị khiếu kiện; chỉ đạo các VKS cấp huyện tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền  trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất … được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Mai Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan trình bầy tham luận tại Hội nghị.

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh 11 năm liên tục từ 2008 đến 2019 đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngành Kiểm sát Quảng Ninh 12 năm liên tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đặc biệt năm 2015 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, năm 2018 được Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng Cờ là“Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền”; Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tặng Giấy khen “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 01 Chi bộ và 05 đảng viên được Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và được tặng “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền”. Năm 2019 Cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. Đặc biệt nhân dịp Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016 – 2020), Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh vinh dự có đồng chí Lương Phúc Sơn – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen “Vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW”; Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Chi bộ 2, trực Đảng bộ cơ quan và Đồng chí Nguyễn Mai Thúy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề một số giải pháp, cụ thể như sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, đồng thời các Đảng bộ cần mở rộng việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm,trao đổi các phương pháp, cách thức sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà chúng ta đã thực hiện có hiệu quả trong những năm qua.

Hai là, duy trì và nhân rộng mô hình chào cờ đầu tuần gắn với việc kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. Khuyến khích việc sưu tầm, tìm hiểu những mẩu chuyện hay, những phóng sự mang nhiều giá trị lịch sử để làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần đấu tranh và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái đạo đức.

Ba là, mở rộng thực hiện các chuyên đề ở nhiều lĩnh vực. Mời các chuyên gia những nhà lý luận chính trị của Đảng, những người có nhiều kinh nghiệm chuyên môn để truyền đạt, bồi dưỡng thêm về cả nhận thức, kỹ năng trong không chỉ công tác Đảng mà còn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bốn là, cần nhân rộng những mô hình, cách làm hay, có hình thức khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích, có tư duy đổi mới, sáng tạo…để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là một thành viên tích cực trong công tác xây dựng và thực hiện Chỉ thị 05.

                                                                            Vũ Thị Toan – Văn phòng Đảng ủy

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

Thống kê truy cập

6804511
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
834
1777
9591
30390
9591
6011085
6804511

IP của bạn: 3.235.172.213

RSS

Ngày tháng

Fri06052020