Quay về You are here: Home Tin hoạt động XD ngành Xây dựng Đảng Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức học tập và quán triệt các Nghị quyết Trung ương.

Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức học tập và quán triệt các Nghị quyết Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/TU, ngày 15/11/2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Kế hoạch số 88-KH/ĐUK ngày 19/11/2018, của Đảng ủy Khối các cơ quan của tỉnh về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”. Ngày 04/01/2019, Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí Phạm Thị An Linh - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh tới dự và truyền đạt Nghị quyết.

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị An Linh đã truyền đạt những điểm mới, nội dung cốt lõi của NQTW 8 (khóa XII): Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Qui định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.Thông tin về tình hình thời sự trong nước và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2018, định hướng phát triển năm 2019.

Đ/c  Phạm Thị An Linh truyền đạt  NQTW 8 (khóa XII)

Thông qua việc học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, từ đó tham gia thực hiện tốt công tác tư tưởng và tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân.  Sau học tập Nghị quyết, Đảng ủy cơ quan chủ trì, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể Đảng bộ, cấp ủy từng chi bộ xây dựng chương trình hành động của chi bộ, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, phải sát thực tiễn, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện, phù hợp với chức năng của từng đơn vị. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và được thể hiện từ việc xây dựng, thảo luận dân chủ trong cấp ủy và thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc. Người đứng đầu cấp cấp ủy, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung Nghị quyết TW 8 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong hành động góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

                                                               Trần Thị Hương – Phòng 3

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

Thống kê truy cập

6853856
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
13
251
13
2033
2491
6236437
6853856

IP của bạn: 35.172.233.215

RSS

Ngày tháng

Mon08102020