Khi người kiểm sát làm thơ

phuhoaKhi người kiểm sát làm thơ

      

     (Tặng anh- người Kiểm sát viên )

 

Anh đang làm thơ

Xung quanh, dòng đời chảy xiết

Cuộc sống như mái chèo mải miết

Phút bình yên- Anh dạo bút bên bàn

Chẳng nghiêm trang như lúc đang luận án

Mà dịu dàng, đằm thắm những ưu tư...

 

Nhìn Anh làm thơ, Tôi muốn sao

Thành dòng Thơ kia để cùng Anh tâm sự

Và Thơ ơi,hãy nói dùm Tôi với

Mọi nỗi niềm...Tôi muốn gửi vào Thơ

 

Anh cứ làm đi, Tôi vẫn đợi chờ

ý, tứ của Anh khi bút vừa gác lại

Tôi sẽ được đọc hoài đọc mãi

Thơ lòng Anh không cạn hết bao giờ..

 

Hồ Thị Thảo

Tin mới

Các tin khác