Quay về You are here: Home Nghiên cứu pháp luật Hình Sự Nghị quyết của Quốc Hội và UBTV QH

I. BỘ LUẬT, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VÀ UBTVQH

STT

TÊN VĂN BẢN

ĐƯỜNG DẪN

GHI CHÚ

1

Bộ luật hình sự 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2017-Bo-luat-Hinh-su-363655.aspx

 

2

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx

 

3

Luật tổ chức VKSND năm 2014

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Vien-kiem-sat-nhan-dan-2014-259723.aspx

 

4

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-to-chuc-co-quan-dieu-tra-hinh-su-2015-298378.aspx

 

5

Luật giám định tư pháp 2012

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-giam-dinh-tu-phap-2012-142764.aspx

 6

Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 của Quốc hội

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-41-2017-QH14-thi-hanh-Bo-luat-Hinh-su-100-2015-QH13-duoc-sua-doi-tai-12-2017-QH14-353900.aspx

 

 

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

 

 

Thống kê truy cập

7895026
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
6447
2391
8838
18130
13325
7198981
7895026

IP của bạn: 3.215.190.193

RSS

Ngày tháng

Tue10042022